Palvelut

Tulisijojen ja hormien nuohouspalvelut

Hormien ja tulisijojen nuohous on luonnollisesti asukkaiden asumisturvallisuuden ja tulisijojen kunnon turvaamiseksi toimintamme perusta. Paloturvallisuuden ylläpitämisestä huolehtiminen on ensisijainen tavoitteemme. Nuohouksella estetään palamisjätteestä aiheutuva tulipalon vaara ja energiatehokas palaminen.

Nuohous määrävälein

Vakituisissa asunnoissa nuohous tulee suorittaa kerran vuodessa. Vapaa-ajan asunnoissa nuohotaan kolmen vuoden välein. Jos tulisija on ollut käyttämättä kolme vuotta, pitää nuohous suorittaa ennen, kuin se otetaan taas käyttöön.

Tulisijojen ja hormien korjaus- ja neuvontapalvelut

Ammattitaitoinen nuohooja työskentelee myös konsulttina: hän osaa neuvoa tulisijoihin ja paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Meillä on erityisen pitkä ja monipuolinen kokemus kiinteistöjen turvallisuuden tekemisessä – lue lisää lestijokilaaksovartiointi.fi

Kattoturvatuotteet

Jos kiinteistön nuohouksen yhteydessä käy ilmi, että kattoturvatuotteissa on puutteita, saat kauttamme uudet tikapuut, kattosillat, lumiesteet, lapetikkaat sekä rännit ja piipunhatut.

Paloturvatuotteet

Asukkaiden ja kiinteistöjen turvallisuuden osalta on ensiarvoisen tärkeää olla palon sattuessa varoittimet ja ensisammuttimet ovat saatavilla ja kunnossa palon rajaamiseksi.

Toimitamme, testaamme ja asennamme

 

  • ensisammuttimet
  • palovaroittimet
  • sammutuspeitteet

Paloilmoitinkeskusten valvonnat

Suoritamme paloilmoitinkeskusten linjavika- ja palovalvontaa (24/7 päivystys) yrityksille sekä julkishallinnon kiinteistöille. Teemme myös kuukausitestit aluehälytyskeskukseen. Suoritamme vanhan palokeskuksen ohjaukset asiakkaan puolesta.

Paloilmoittimen hoitaja on vastuussa siitä, että ilmoittimelle on laadittu kunnossapito-ohjelma ja että ilmoittimen huolto- ja korjaustoimet on järjestetty niin, kuin laitekohtainen huolto-ohje määrää.

Tarjoamme myös vartiointipalveluja.

Palo-, kamera- ja hälytysjärjestelmät

Suunnittelemme ja asennamme omaehtoisia palo-, kamera- ja rikosilmoitinjärjestelmiä yksityistalouksiin ja yrityksille.

Lue näistä palveluista tarkemmin Lestijokilaakson vartioinnin sivuilta.